VR-1 – Školní reaktor pro výzkumnou činnost

WCZV webové stránky

Hostitelská instituce: České vysoké učení technické v Praze


Školní reaktor VR-1 je vysoce kvalitním experimentálním zařízením pro výuku jaderného inženýrství v bakalářském, magisterském a doktorském studiu v ČR i v zahraničí. Výzkumné a vývojové práce na reaktoru VR-1 jsou zaměřeny především na studium bezpečného provozu jaderných zařízení, teoretické a experimentální reaktorové a neutronové fyziky, jaderné bezpečnosti a jaderného palivového cyklu.

Reaktor VR-1 je vhodný zejména pro dynamické experimenty, které jsou zásadní pro bezpečný provoz výzkumných i energetických reaktorů. Výzkumné práce na reaktoru jsou dále zaměřeny např. na vývoj a testování pyroelektrických neutronových generátorů, diamantových detektorů či detektorů založených na využívání Čerenkovova záření, na studium vlivu záření na polovodičové paměťové prvky nebo na studium hlubokých podkritičností aktivních zón reaktorů.