Reactors LVR-15 and LR-0

Název: Experimentální jaderné reaktory LVR-15 a LR-0

Instituce: Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Koordinátor: Ing. Vlastimil Juříček; vlastimil.juricek@cvrez.cz

Webové stránky

Hlavním posláním experimentálních jaderných reaktorů LVR-15 a LR-0 je poskytovat jejich uživatelům technologické a experimentální zázemí pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti jaderných technologií generace II, III/III+, IV a jaderné fúze, popř. ve specifických případech i v klasické energetice. LVR-15 je víceúčelovým výzkumným reaktorem o výkonu 10MW. Poskytuje neutronové pole s vysokou hustotou srovnatelnou s energetickými jadernými reaktory, použitelné např. pro výzkum vlastností neutronů (na horizontálních neutronových svazcích), produkci radioaktivních nuklidů v lékařství či výzkum radiační odolnosti konstrukčních materiálů v přidružených experimentálních zařízeních (experimentálních smyčkách a ozařovacích sondách), která simulují prostředí různých energetických jaderných reaktorů. V evropském měřítku je výzkumný reaktor LVR-15 svými parametry i experimentálním vybavením srovnatelný s dalšími 5 provozovanými výzkumnými reaktory. Většina z nich se ovšem blíží ke konci své životnosti a význam LVR-15 proto dále narůstá tak, jak postupně přebírá výzkumné a ozařovací aktivity výzkumných reaktorů vyřazovaných z provozu. LR-0 je experimentálním jaderným reaktorem nulového výkonu, který umožňuje velmi přesná měření v oblasti reaktorové fyziky za účelem ověřovat výpočetní nástroje a jaderná data pro jejich další použití ve výzkumu, vývoji a hodnocení bezpečnosti jaderných technologií. Vysoká přesnost měření LR-0 je dosahována použitím unikátních měřících metod, které jsou často vyvíjeny ve spolupráci s předními dodavateli jaderné instrumentace přímo na reaktoru. LR-0 je svou konstrukcí předurčen pro plnorozměrové experimenty v oblasti fyziky energetických reaktorů VVER, nicméně umožňuje simulovat i další reaktorové technologie, v posledních 10 letech zejména vybrané typy reaktorů generace IV. Touto kombinací experimentální flexibility, jakož i využitelného experimentálního objemu, je reaktor LR-0 celosvětově unikátní. Reaktory LVR-15 a LR-0 jsou členy regionální sítě i celosvětového sdružení provozovatelů výzkumných reaktorů zabývajících se provozem, využitím a bezpečností reaktorů. Jsou jimi EERRI (Eastern European Research Reactor Initiative), TWGRR (Technical Working Group on Research Reactors), RROG (Research Reactor Operators Group) a AIPES (Association of Imaging Producers and Equipment Suppliers). V rámci těchto mezinárodních sítí je rozvíjena spolupráce s výzkumnými reaktory a institucemi z celého světa.