Katalytické procesy pro efektivní využití uhlíkatých energetických surovin

CATPRO – webové stránky

Hostitelská instituce: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s


Výzkumná infrastruktura CATPRO se zaměřuje na provozování zařízení pro výzkum a vývoj související s efektivním využitím uhlíkatých energetických surovin prostřednictvím katalytických procesů. Jednou z největších výzev, se kterou se výzkum a vývoj v oblasti přeměny uhlíkatých energetických surovin (včetně využití biomasy) pro výrobu pokročilých kapalných paliv potýká, je přechod mezi laboratorním a průmyslovým měřítkem. CATPRO proto umožňuje provádět téměř veškeré výzkumné a vývojové aktivity, které jsou nezbytné pro překonání této bariéry a nutné pro vývoj heterogenních katalyzátorů a katalytických procesů. CATPRO poskytuje expertízu a služby zahrnující syntézu katalyzátorů, zvětšení měřítka jejich přípravy, tvarování katalyzátorů, jejich testování a vývoj, testování katalytických procesů v poloprovozním měřítku a analýzu a identifikaci komplexních směsí reakčních produktů. CATPRO je rovněž otevřenou platformou, která umožňuje intenzivnější kontakt výzkumné komunity a průmyslu.

Budoucí rozvoj

Rozvoj CATPRO se bude soustředit na reinvestice do stávající výzkumné infrastruktury, které umožní udržení kvalitativní a technologické úrovně jejích zařízení, včetně automatizace, bezpečnosti a modularity experimentálních jednotek. CATPRO bude současně zavádět nové služby vycházející z analýzy potřeb uživatelů a nejmodernějších trendů v oblasti výzkumu a vývoje katalytických procesů. Budou tak vylepšovány služby v oblasti nejperspektivnějších výzkumných a vývojových směrů, mezi něž náleží např. transformace biomasy na chemikálie.

Socioekonomické přínosy

CATPRO má vysoký potenciál stát se významným partnerem české i evropské výzkumné komunity v oblasti výzkumu a vývoje heterogenních katalyzátorů a relevantních procesů. Jedinečná technologická zařízení CATPRO umožňují překlenutí stávající deficity v propojení základního a aplikovaného výzkumu v této oblasti. CATPRO umožňuje uživatelům postoupit k vyšší úrovni technologické připravenosti vyvíjeného procesu, která společně s možností demonstrace procesu v poloprovozním měřítku posiluje přitažlivost výzkumu pro průmysl a pro potenciální investory a přibližuje je k uplatnění výsledků na trhu. CATPRO posiluje mezinárodní konkurenceschopnost ČR v oblasti katalýzy a udržitelných katalytických procesů, které jsou spojeny s přínosy v oblasti ochrany životního prostředí, udržitelného hospodářství a kvality života společnosti.