Tokamak pro výzkum termonukleární fúze

COMPASSwebové stránky

Hostitelská instituce: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.


Infrastruktura COMPASS se skládá z experimentálního zařízení typu tokamak, jeho pomocných systémů a příslušných laboratoří. Představuje jednu z klíčových výzkumných infrastruktur ve společném úsilí EU o zvládnutí termonukleární fúze v rámci konsorcia EUROfusion (European Consortium for Development of Fusion Energy).

COMPASS je provozován v tzv. divertorové konfiguraci plazmatu s tvarem plazmatu stejným jako v budoucím tokamaku ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Proto umožnuje řešit klíčové fyzikální a technologické problémy spojené s konstrukci tokamaku ITER i budoucím prototypem fúzní elektrárny DEMO.

COMPASS je intenzivně využíván především v rámci evropského konsorcia EUROfusion a disponuje širokou expertízou v oblasti vývoje systémů pro řízení plazmatu, sběru experimentálních dat, vývoje pokročilých diagnostických metod ve fyzice plazmatu, interakci plazmatu s materiály atd.

Aktuality