Národní centrum lékařské genomiky

NCMGwebové stránky

Hostitelská instituce: Univerzita Karlova v Praze

Partnerské instituce:

  • Fakultní nemocnice Brno
  • Fakultní nemocnice v Motole
  • Fakultní nemocnice Plzeň
  • Masarykova univerzita
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Účelem NCMG je zabezpečit provoz nejmodernějších sekvenčních platforem a návazných technologických zařízení pro analýzu lidského genomu a umožnit kvalifikované využívání těchto technologií v biomedicínském výzkumu a translační medicíně v ČR.

Kapacity sdružené NCMG jsou vybaveny nejmodernějšími přístroji a poskytují základní instrumentální, metodickou a experimentální expertízu, která je potřebná pro genomové sekvenování, analýzu transkriptomu, analýzu epigenomu, cytogenomickou analýzu a celogenomové genotypování.

NCMG má rovněž odpovídající výpočetní a datové kapacity a poskytuje bioinformatickou a statistickou podporu řadě projektů zaměřených na studium vzácných i komplexních nemocí a nádorových onemocnění.

Aktuality