Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu

czecrin

CZECRIN – webové stránky

Hostitelská instituce: Masarykova Univerzita

Partnerská instituce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně


Cílem CZECRIN je vybudování infrastruktury podporující nastavení, provádění a analýzu mezinárodních akademických klinických hodnocení v rámci České republiky vytvořením koordinačních center na univerzitách (CTC) a jejich propojením s klinicko-výzkumnými jednotkami (CTU) v jednotlivých zdravotnických zařízeních a cestou národního koordinačního místa (MU + FNUSA) a tímto napojení na evropskou výzkumnou infrastrukturu ECRIN-ERIC.

Klíčovými oblastmi působnosti CZECRIN jsou regulační a znalostní podpora, včetně zabezpečení kvality v rámci akreditačních postupů a přípravy kompletní dokumentace pro IIT; aplikační klinická podpora zajišťující biometrii, monitoring, farmakovigilanci a systematický vzdělávací program komplexně pokrývající IIT; a výzkumná a vývojová činnost, včetně výroby nových léčivých přípravků pro moderní terapie.

Aktuality