Národní infrastruktura chemické biologie

openscreen-logo-csCZ-OPENSCREEN – webové stránky

Hostitelská instituce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:

  • Masarykova Univerzita
  • Univezita Palackého v Olomouci
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

CZ-OPENSCREEN provozuje nejmodernější výzkumnou infrastrukturu v oblastech chemické biologie a genetiky. Umožňuje identifikaci nových molekulárních sond a nástrojů pro výzkum a validaci sloučenin vhodných pro vývoj nových léčiv. Na rozdíl od komerčních platforem se CZ-OPENSCREEN zaměřuje na nevalidované molekulární cíle, signální dráhy a opomíjená onemocnění.

Systematicky buduje sbírku sloučenin zahrnující diverzní, komerčně dostupné sloučeniny a chemické sloučeniny originálně syntetizované v ČR.

Aktuality