Česká národní infrastruktura pro biologická data

elixir

ELIXIR-CZ – webové stránky

Hostitelská instituce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:

 • Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 • Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • CESNET, z.s.p.o.
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Masarykova univerzita
 • Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

ELIXIR-CZ je bioinformatická infrastruktura budovaná na území ČR pro širokou výzkumnou komunitu. Tempo generování experimentálních dat v přírodních vědách přináší problém jejich exponenciálně se zvětšujícího objemu a následného zpracování.

Data je nezbytné ukládat, bezpečně s nimi manipulovat, zajistit jejich přístupnost a efektivně získávat klíčové informace pomocí pokročilých analýz. Cílem ELIXIR-CZ je zajistit chod infrastruktury, která tyto činnosti umožní, poskytování pokročilých nástrojů a výukových programů, které s používáním dat souvisejí. Aktuálně ELIXIR-CZ zabezpečuje provoz 9 specializovaných databází a 18 nástrojů pro analýzy biologických dat.

Členství v panevropském konsorciu ELIXIR přináší pro ČR další přidanou hodnotu, včetně rozšíření nabízených služeb a jejich úrovně, mezinárodní spolupráce a rozšíření uživatelské základny.

Aktuality