Česká národní infrastruktura pro biologická data

elixir

ELIXIR-CZ – webové stránky

Hostitelská instituce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:


Současné tempo generování experimentálních dat v přírodních vědách přináší problém jejich exponenciálně se zvětšujícího objemu a následného zpracování. Data je nezbytné ukládat, bezpečně s nimi manipulovat, zajistit jejich přístupnost a efektivně získávat klíčové informace pomocí pokročilých analýz. Kromě těchto požadavků souvisejících především s objemem dat, existuje ovšem další závažný problém, kterým je datová interoperabilita. Cílem ELIXIR-CZ je vytvoření výzkumné infrastruktury pro organizaci, archivaci, sdílení a interoperabilitu dat za účelem jejich dalšího zpracování a analýz. Kromě vyjmenovaných služeb je však ELIXIR-CZ připraven poskytovat i pokročilé nástroje a výukové programy, které s používáním dat souvisejí. Výzkumná infrastruktura ELIXIR-CZ zabezpečuje provoz 9 specializovaných databází a 15 nástrojů pro analýzy biologických dat a jejich počet dále roste. Jedinečnost budované výzkumné infrastruktury spočívá v expertním zázemí zajištěném specializovanými skupinami z akademických institucí, které jsou členy konsorcia ELIXIR CZ a zodpovídají za provoz nabízených služeb a jeho propojení se službami e-infrastruktur poskytující technické řešení. Tato strategie vytváří bio informatickou platformu pro širokou výzkumnou komunitu. Členství v panevropském konsorciu ELIXIR přináší pro ČR další přidanou hodnotu, včetně rozšíření nabízených služeb a jejich úrovně, mezinárodní spolupráce a rozšíření uživatelské základny.

Budoucí rozvoj

Bioinformatika je velmi dynamickou oblastí výzkumu, protože přímo reaguje na stav poznání a technologií v disciplínách věd o živé přírodě. V současnosti se prakticky v každé oblasti biologických věd odehrává významný technologický rozvoj. Výzkumná infrastruktura ELIXIR CZ v těsné spolupráci s e-infrastrukturou CESNET bude schopna implementovat špičková řešení na zpracování dat vyprodukovaných pokročilými technologiemi, jejich ukládání a přístupnost a vyvíjet strategii správy těchto dat. Služby a nástroje nabízené ze strany ELIXIR CZ budou schopné adaptovat se na aktuální podmínky v individuálních vědních disciplínách a uspokojovat tak uživatelskou poptávku.

Socioekonomické přínosy

Vytvoření výzkumné infrastruktury ELIXIR CZ a její integrace do panevropské výzkumné infrastruktury pro biologická data ELIXIR představuje zlomový moment pro další vývoj biologických a medicinálních věd v ČR. Její provoz umožní českým uživatelům zavádět do biologických vědních oborů nové metody a technologie vyvíjené na evropské nebo světové úrovni. Dojde k významnému pokroku na poli bioinformatiky, což s sebou přinese i vývoj nových výzkumných a vývojových postupů a řešení s výraznými multiplikačními efekty ve farmaceutickém, medicinálním, zemědělském a biotechnologickém průmyslu.