Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii

ciisb-logo

CIISB webové stránky

Hostitelská instituce: Masarykova univerzita

Partnerská instituce: Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.


CIISB je distribuovaná výzkumná infrastruktura sdílených laboratoří provozovaných v rámci kapacit výzkumných a vývojových center CEITEC (Středoevropský technologický institut) a BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci).

CIISB nabízí expertízu a přístup k technologiím využívaným v oblasti integrativních metod strukturní analýzy biologicky důležitých buněčných komponent a makromolekul na různých úrovních rozlišení, a to od atomové až po buněčnou. Je tvořen 10 sdílenými laboratořemi národního a mezinárodního významu.

Poskytuje vybavení, expertízu a přístup k nejmodernějším technologiím přípravy a charakterizace vzorků a jejich strukturní analýzy.

Aktuality