Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii

ciisb-logo

CIISB – webové stránky

Hostitelská instituce: Masarykova univerzita

Partnerská instituce: Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.


CIISB je distribuovaná výzkumná infrastruktura sdílených laboratoří provozovaných v rámci kapacit výzkumných a vývojových center CEITEC (Středoevropský technologický institut) a BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci). CIISB nabízí expertízu a přístup k technologiím využívaným v oblasti integrativních metod strukturní analýzy biologicky důležitých buněčných komponent a makromolekul na různých úrovních rozlišení, a to od atomové až po buněčnou. Výzkumná infrastruktura CIISB je tvořena 10 sdílenými laboratořemi národního a mezinárodního významu. Poskytuje vybavení, expertízu a přístup k nejmodernějším technologiím přípravy a charakterizace vzorků a jejich strukturní analýzy. CIISB je součástí panevropské výzkumné infrastruktury INSTRUCT (Integrated Structural Biology), která v roce 2017 získala statut ERIC. CIISB je využívána tuzemskými i evropskými uživateli a uživateli ze zámoří a je tak nejen důležitou základnou biomedicínsky a biotechnologicky orientovaného výzkumu u nás, ale hraje významnou roli i v mezinárodní vědecké komunitě.

Budoucí rozvoj

Excelentní technologie provozované výzkumnou infrastrukturou CIISB pro NMR spektroskopii, kryo-elektronovou mikroskopii a tomografii, krystalizaci biologických makromolekul, rentgenovou difrakci a měření Bio-SAXS, nanobiotechnologii, biofyzikální charakterizaci bio(makro)molekul a hmotnostní spektrometrii pro studium bio(makro)molekul, instalované či plánované k instalaci do konce roku 2019, budou v krátkodobém horizontu vyžadovat dílčí rozšíření a modernizaci. Do roku 2020 budou výzkumná zařízení CIISB udržována a modernizována k zachování úrovně srovnatelné s úrovní obdobných výzkumných infrastruktur v EU. Technologie a metodologie nabízené CIISB budou sledovat vývoj metod integrativní strukturní biologie v mezinárodním kontextu s tím, že portfolio poskytovaných expertíz a služeb bude průběžně optimalizováno.

Socioekonomické přínosy

Výzkumná infrastruktura CIISB stimuluje národní a nadnárodní mezioborovou spolupráci zahrnující vědy matematické, fyzikální, chemické, biologické a lékařské, jak na akademické, tak průmyslové úrovni. Výzkumná infrastruktura CIISB je především nástrojem základního výzkumu. Inovace a transfer technologií nicméně náleží rovněž mezi strategické priority hostitelských institucí CIISB. Výzkumná infrastruktura CIISB podporuje progresivní rozvoj oblastí biomedicíny a biotechnologií tím, že poskytuje nejlepší možnou technologickou platformu pro získávání strukturních dat vysokého rozlišení, které je možné využít v oblastech biotechnologických aplikací, výzkumu léčiv, vývoje biomarkerů a zlepšování potravinářských technologií.