JINR – Spojený ústav jaderných výzkumů

Základní informace

Spojený ústav jaderných výzkumů (JINR) je mezinárodní organizací výzkumu a vývoje, která se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oborech částicová fyzika, jaderná fyzika a fyzika pevných látek. Sídlí v Dubně v Moskevské oblasti v Ruské federaci. JINR byl založen v roce 1956 a v současnosti sdružuje 18 členských států. Další země s JINR spolupracují na základě bilaterálních dohod. Nejvyšším orgánem JINR je Výbor zplnomocněných představitelů JINR (KPP), který zodpovídá za všechna důležitá rozhodnutí o činnostech JINR. Roční rozpočet JINR dosahuje výše 210 mil. USD ročně. Příspěvek ČR se pohybuje v přibližné výši 6,4 mil. USD ročně, přičemž jeho úhradu zajišťuje ze svého rozpočtu MŠMT.

Experimentální zařízení

Základními experimentálními zařízeními JINR jsou Nuklotron – urychlovač lehkých a těžkých iontů, cyklotrony U-400 a U-400M určené k syntéze supertěžkých prvků, neutronový reaktor IBR-2 a dále také urychlovač protonů Fázotron. Významnou roli v JINR hraje rovněž výpočetní infrastruktura CICC anebo vzdělávací program Univerzitního centra JINR. K experimentálnímu zařízení JINR mají přístup všichni výzkumní pracovníci zapojení do společných projektů JINR. Studentské programy jsou otevřeny všem zájemcům. Data získaná z experimentů JINR jsou k dispozici výzkumným pracovníkům, kteří je získali.

Pracovní příležitosti a stáže

Zaměstnání v JINR je možné buď napřímo, tj. být zaměstnán přímo vedením JINR, anebo v podobě tzv. „vyslaných“ pracovníků daným členským státem JINR. Ve druhém případě je k zaměstnání vyžadován souhlas členské země a smlouva je uzavírána na dobu určitou. Kromě toho JINR nabízí i možnosti stáží pro studenty nebo účast na letním studijním programu.

Průmyslové zakázky

JINR každoročně vypisuje množství veřejných zakázek, o které se mohou ucházet také české podniky. Informace o vypsaných zakázkách JINR zprostředkovává agentura CzechTrade, Technologické centrum Akademie věd ČR – pan Ing. Jiří Janošec, Ph.D., zástupce vedoucího oddělení rozvoje podnikání, a dále rovněž zástupce České vakuové společnosti Pavel Hedbávný.

Zapojení ČR do JINR

Některé členské státy JINR, včetně ČR, mají s JINR ustavena schémata podpory společných výzkumných projektů. Realizované projekty jsou poté financovány z příspěvku daného členského státu do rozpočtu JINR. Za členství ČR v JINR zodpovídá MŠMT, které rovněž hradí členský poplatek ČR do JINR. Jako svůj poradní a koordinační orgán MŠMT ustavilo Výbor pro koordinaci spolupráce ČR s JINR, který je složen ze zástupců výzkumných organizací ČR zapojených do spolupráce s JINR.