IT4Innovations národní superpočítačové centrum

IT4Innovationswebové stránky

Hostitelská instituce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava


IT4Innovations provozuje nejvýkonnější a nejmodernější superpočítačové systémy v ČR a poskytuje otevřený přístup k těmto zdrojům na základě výzkumné excelence. Superpočítání a vysokovýkonné výpočty (High Performance Computing – HPC) představují vedle teorie a experimentu 3. pilíř vědy.

Portfolio služeb IT4Innovations se skládá z poskytování optimalizovaného superpočítačového prostředí, tj. jádrohodiny superpočítače, softwarové licence a datová úložiště potřebné k realizaci výpočtů. Vědcům jsou v současné době k dispozici superpočítače:

Služby s přidanou hodnotou jsou založeny na expertíze IT4Innovations a náleží mezi ně uživatelská a aplikační podpora, příprava a optimalizace paralelních kódů, vzdělávací aktivity, vlastní výzkum v oblasti superpočítání a zajišťování kontaktního bodu pro mezinárodní HPC infrastruktury.

 

Přidělování výpočetní kapacity

Výpočetní kapacita IT4Innovations národního superpočítačového centra je určena pro řešení úloh ve výzkumu a vývoji především pro akademická pracoviště a další výzkumné instituce.

Pro ně je 3x ročně (únor, červen, říjen) vypisována Veřejná grantová soutěž.

 

Školení pro uživatele infrastruktury IT4Innovations

http://prace.it4i.cz/kurzy-it4innovations

Potenciálním i stávajícím uživatelům pomáhají získat znalosti a dovednosti potřebné k využití mohutného výpočetního potenciálu dostupných paralelních počítačových systémů.