IT4Innovations národní superpočítačové centrum

IT4Innovations – webové stránky

Hostitelská instituce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava


IT4Innovations provozuje nejvýkonnější a nejmodernější superpočítačové systémy v ČR a poskytuje otevřený přístup k těmto zdrojům na základě výzkumné excelence. Superpočítání a vysokovýkonné výpočty (High Performance Computing – HPC) představují vedle teorie a experimentu 3. pilíř vědy. V posledních letech tento pilíř nabýval a stále nabývá na významu, jelikož mnohdy je jedinou možností řešení, zejména v případech, kdy experiment není možné realizovat. Počítačové simulace jsou často levnější, rychlejší a bezpečnější či příznivější pro životní prostředí než experiment. Portfolio služeb IT4Innovations je rozděleno na tzv. základní služby a tzv. služby s přidanou hodnotou. Základní služby IT4Innovations se skládají z poskytování optimalizovaného superpočítačového prostředí, tj. jádrohodiny superpočítače, softwarové licence a datová úložiště potřebné k realizaci výpočtů. Služby s přidanou hodnotou jsou založeny na expertíze IT4Innovations a náleží mezi ně uživatelská a aplikační podpora, příprava a optimalizace paralelních kódů, vzdělávací aktivity, vlastní výzkum v oblasti superpočítání a zajišťování kontaktního bodu pro mezinárodní HPC infrastruktury. IT4Innovations, CESNET a CERIT-SC tvoří základní pilíře e-infrastruktury ČR a slouží jako základna pro ostatní výzkumné infrastruktury ČR. Díky IT4Innovations má ČR přístup k nejmodernější HPC infrastruktuře a expertíze. Jako člen panevropské e-infrastruktury PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) IT4Innovations zajišťuje výzkumným pracovníkům z ČR přístup ke všem službám této e-infrastruktury a otevírá jim příležitosti k mezinárodní spolupráci. IT4Innovations má bohatou mezinárodní síť kontaktů a aktivně přispívá rovněž k výzkumu v oblasti HPC.

Budoucí rozvoj

IT4Innovations zabezpečuje provoz superpočítačů Anselm (Rpeak 94TFLOPS) a Salomon (Rpeak 2011TFLOPS) a nejmodernějšího datového centra, poskytujícího dostatečný prostor i energetickou kapacitu a jedinečné chlazení prostřednictvím teplé vody s rekuperací. Roku 2015 byl superpočítač Salomon největším akcelerovaným klastrem v Evropě používajícím Intel(r) Xeon Phi(tm) koprocesory. IT4Innovations aktivně rozvíjí a rozšiřuje portfolio svých služeb, včetně vlastních výzkumných aktivit v oblasti HPC, aby dosáhlo na nové oblasti výzkumu a nové uživatelské skupiny. Další rozvoj IT4Innovations předpokládá pravidelné rozšiřování výpočetních systémů tak, aby e-infrastruktura stále poskytovala excelentní služby pro své uživatele. Současně je plánován další rozvoj vzdělávacích služeb IT4Innovations a vybudování vizualizačních kapacit.

Socioekonomické přínosy

HPC se globálně považuje za důležitý inovační faktor ve výzkumném i průmyslovém sektoru. Superpočítačové simulace jsou často jedinou cestou, jak porozumět komplexním problémům a řešit ty nejnáročnější výzkumné problémy současnosti. Svou expertízou pokrývají kapacity IT4Innovations množství různorodých výzkumných a vývojových oblastí se signifikantním socioekonomickým dopadem, jakými jsou např. predikce povodní, crash testy, návrhy léčiv, chemická katalýza nebo personalizovaná medicína.

 

 

 

 

 

Publikace: IT4Innovations digitální inovační hub (pdf)