CERIT Scientific Cloud

cerit-sc-logoCERIT-SC – webové stránky

Hostitelská instituce: Masarykova univerzita


E-infrastruktura CERIT-SC vznikla transformací Superpočítačového centra Brno a je součástí kapacit Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Primárním zaměřením CERIT-SC je flexibilita služeb e infrastruktur. CERIT-SC je uzlem Národní gridové infrastruktury ČR. Kombinuje elastické výpočetní a úložné kapacity s odpovídajícími službami a expertízou, čímž doplňuje produkčně orientované zdroje dalších součástí národní e-infrastruktury ČR. CERIT-SC je jedinečný svým experimentálním přístupem a tím, že od uživatele jsou očekávány požadavky na neobvyklé konfigurace a způsob využití ICT zdrojů, přičemž dopad na ostatní uživatele je minimalizován důslednou virtualizací. CERIT-SC se tak systematicky podílí na výzkumných aktivitách svých uživatelů a do spolupráce přináší ICT expertízu, která je nezbytná pro realizaci excelentního výzkumu a vývoje ve všech vědních disciplínách. Efektivním využíváním dostupných ICT zdrojů přispívá CERIT-SC k významnému urychlení výzkumu a vývoje svých uživatelů a rozvíjí odpovídající expertízu doplňující e-infrastrukturu CESNET.

Budoucí rozvoj

CERIT-SC se zaměřuje na rozšiřování své expertízy v inovativním využití a dalším rozvoji e-infrastruktur. Bude dále posilovat spolupráci s existujícími i nově vznikajícími výzkumnými infrastrukturami a centry výzkumu a vývoje s cílem zvýšit přínosy flexibilního a inovativního využití e-infrastruktur na jejich vlastní výzkum. Součástí bude i podpora optimálního využití jejich vlastních ICT kapacit a zdrojů. Samotný výzkum a vývoj bude CERIT-SC udržovat ve spolupráci s akademickými a průmyslovými partnery na hranici poznání. Současně budou sledovány moderní technologické trendy a jejich vazba na uživatelské potřeby. K udržení vhodně kombinovaného portfolia progresivních výpočetních i úložných systémů jako zcela nezbytné podmínky pro udržení předstihu před vlastními ICT zdroji svých uživatelů a jako podmínky pro realizaci in-silico experimentů, posílí CERIT-SC partnerství s e-infrastrukturou CESNET poskytnutím specifické expertízy nad spojenými ICT zdroji.

Socioekonomické přínosy

Zpřístupnění excelentní a současně modifikovatelné e-infrastruktury, umožňující potenciálně i disruptivní experimenty, jež není cenově dostupná v běžném průmyslovém prostředí, otevírá prostor pro společný pre-kompetitivní výzkum a vývoj i s průmyslovými partnery. Expertíza CERIT-SC má nejvyšší přidanou hodnotu v oblastech souvisejících s návrhem, realizací, provozem a využitím e-infrastruktur, jimiž jsou flexibilní a výkonné testbedy, bezpečnost, optimalizované plánování zdrojů e-infrastruktur nebo optimalizace aplikací a algoritmů.