CERIT Scientific Cloud

cerit-sc-logoCERIT-SCwebové stránky

Hostitelská instituce: Masarykova univerzita


CERIT-SC je uzlem Národní gridové infrastruktury ČR – Metacentrum. Kombinuje elastické výpočetní a úložné kapacity s odpovídajícími službami a expertízou, čímž doplňuje produkčně orientované zdroje dalších součástí národní e-infrastruktury ČR. CERIT-SC je jedinečný svým experimentálním přístupem a tím, že od uživatele jsou očekávány požadavky na neobvyklé konfigurace a způsob využití ICT zdrojů, přičemž dopad na ostatní uživatele je minimalizován důslednou virtualizací. CERIT-SC se tak systematicky podílí na výzkumných aktivitách svých uživatelů a do spolupráce přináší ICT expertízu, která je nezbytná pro realizaci excelentního výzkumu a vývoje ve všech vědních disciplínách.

Efektivním využíváním dostupných ICT zdrojů přispívá CERIT-SC k významnému urychlení výzkumu a vývoje svých uživatelů a rozvíjí odpovídající expertízu doplňující výzkumnou infrastrukturu CESNET.

Aktuality