Rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 (2014–2020)

Za účelem reflexe stěžejního významu výzkumných infrastruktur pro rozvoj Evropského výzkumného prostoru jsou výzkumné infrastruktury zahrnovány jako součást rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace. V Horizontu 2020, v jehož rámci je podpora panevropských výzkumných infrastruktur zahrnuta v pilíři „Excelentní věda“, činí věcně příslušná rozpočtová alokace 2,5 miliardy EUR. Evropská komise přitom podporuje přípravné, implementační a provozní fáze nových projektů identifikovaných Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), dále aktivity cílené na optimální využití výzkumných infrastruktur a v neposlední řadě poté i rozvoj panevropské e-infrastruktury.

Pracovní program Horizontu 2020 pro výzkumné infrastruktury na léta 2018-2020 se zaměří zejména na podporu Evropské cloudové iniciativy (European Cloud Initiative) s cílem integrovat a konsolidovat platformy e-infrastruktury, více propojit ESFRI infrastruktury s Evropským cloudem pro otevřenou vědu (European Open Science Cloud) a implementovat koncept Evropské datové infrastruktury (European Data Infrastructure). Pracovní program s rozpočtem 1,2 miliardy EUR bude zveřejněn v říjnu 2017 na účastnickém portálu Horizontu 2020.

Národní kontaktní bod ČR

Technologické centrum AV ČR  – nabízí odbornou expertízu pro zapojování do projektů Horizontu 2020.

Národním kontaktem ČR pro výzkumné infrastruktury v Horizontu 2020 –  Dominika Zsapková Haringová

Současně je možné využít i služby České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO) a projektu RICH.