ESO – Evropská jižní observatoř

Základní informace

Sídlo ESO, Garching
ALMA
APEX
Paranal
ESO (European Southern Observatory, celým názvem the European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere) je mezinárodní organizací výzkumu a vývoje sídlící v německém Garchingu u Mnichova. V současnosti zahrnuje 16 členských států, přičemž jejím stěžejním cílem je budování a provozování soustavy astronomických observatoří umístěných v Chile. Ty jsou na základě soutěže k dispozici astronomickým a astrofyzikálním projektům řešeným výzkumnými institucemi z členských států ESO. Roční rozpočet ESO činí přibližně 160 mil. EUR, z toho přibližně 130 mil. EUR je tvořeno členskými příspěvky. Příspěvek ČR do ESO dosahuje ročně výše 1,6 mil EUR (cca 1 % rozpočtu ESO), přičemž jeho úhradu zajišťuje ze svého rozpočtu MŠMT.

 Pozorovací zařízení

V současnosti ESO provozuje tři observatoře v poušti Atacama na severu Chile, kde jsou nejvhodnější klimatické podmínky pro astronomická pozorování na Zemi. Konkrétně se jedná o oblasti La Silla, Paranal (teleskop VLT) a náhorní plošinu Chajnantor v nadmořské výšce 5000 m (radioteleskopická soustava ALMA). V současnosti je ve výstavbě projekt největšího pozemního teleskopu ELT (Extremely Large Telescope) s rozpočtem dosahujícím 1 mld. EUR, který bude dokončen v roce 2024.

Významné výsledky

Observatoře ESO jsou, co se týká počtu odborných publikací vygenerovaných za jejich využití, vůbec nejproduktivnějšími pozemními astronomickými zařízeními na světě. Nejpozoruhodnější ze svých výsledků a objevů prezentuje ESO široké odborné i laické veřejnosti v oficiálních tiskových zprávách a informuje o nich také ve svých výročních zprávách.

Zapojení ČR do ESO

Díky členství ČR v ESO získávají čeští výzkumní pracovníci široké možnosti ucházet se se svými projekty o pozorovací čas a další přístrojové kapacity, jimiž ESO disponuje. Přehled projektů a publikovaných článků je dostupný na webových stránkách Českého národního astronomického komitétu. Observatoř Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově se navíc v roce 2014 stala regionálním centrem ESO (ARC), jež propojuje astronomy ze střední a východní Evropy s projektem největší světové radioteleskopické soustavy ALMA v Chile. Toto regionální centrum ESO v ČR je podporováno MŠMT jako velká výzkumná infrastruktura EU.ARC-CZ.

Průmyslové zakázky 

Informace o veřejných soutěžích o zakázky pro ESO jsou veřejně přístupné na webových stránkách ESO. ESO oslovuje případné potenciální zájemce o zakázky rovněž přímo, pokud o nich má základní údaje ve své databázi. Kterýkoliv dodavatel technologií, zboží nebo služeb, který má zájem s ESO spolupracovat, tak může požádat o zařazení do tohoto seznamu potenciálních dodavatelů a je následně s předstihem informován o chystaných veřejných zakázkách. V roce 2014 byla v ČR ustavena styčná kancelář pro průmyslové zakázky ESO (Industry Liaison Office), jejímž provozovatelem je Technologické centrum AV ČR. Případné dotazy k problematice zakázek ESO lze klást panu Ing. Jiřímu Janošecovi, Ph.D., zástupci vedoucího oddělení rozvoje podnikání Technologického centra AV ČR.

Pracovní příležitosti a stáže

ESO průběžně nabízí řadu vědeckých, inženýrských i administrativních pracovních pozic, stejně jako možnosti dlouhodobých placených stáží pro studenty doktorských studijních programů, mladé vědce a inženýry. Na každé místo je vyhlašováno mezinárodní výběrové řízení. Příslušníci členských států ESO mají při výběru přednost. Bližší informace o volných pozicích lze nalézt na věcně příslušných webových stránkách ESO.

Aktuality