Česká polární výzkumná infrastruktura

CzechPolar2 – webové stránky

Hostitelské instituce: 

  • Masarykova univerzita
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

CzechPolar2, zahrnující Českou antarktickou výzkumnou infrastrukturu (CARI) a Českou arktickou výzkumnou stanici (CARS), přináší české i zahraniční výzkumné komunitě unikátní možnost provádět multidisciplinární výzkum v obou polárních oblastech, které v současnosti procházejí dosud nevídanými změnami přírodního prostředí.

Výzkumná stanice J. G. Mendela poskytuje podporu terénnímu výzkumu na ostrově Jamese Rosse a v dalších přilehlých částech Antarktidy, přičemž Laboratoř extremofilních organismů (EEL) a Polární geovědní laboratoř (Polar-Geo-Lab) situované na Masarykově univerzitě (Brno) se specializují na mezioborový výzkum vlastností a změn organismů a abiotického prostředí polárních oblastí.

Česká arktická stanice J. Svobody sestává z výzkumné stanice v Longyearbyen, terénní základny v Petuniabukta a výzkumné lodi. Všechny její části podporují terénní výzkumné aktivity na Svalbardu s tím, že Centrum pro polární ekologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích zahrnuje laboratoře pro biologický výzkum.

Aktuality