Průběžné zprávy o realizaci projektů velkých výzkumných infrastruktur za rok 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) tímto zveřejňuje oficiální formuláře pro přípravu průběžných zpráv o realizaci projektů velkých výzkumných infrastruktur za rok 2021:

Průběžná zpráva o realizaci projektu velké výzkumné infrastruktury, včetně jejích příloh, se dokládá výlučně v anglicko-jazyčném znění. Oproti minulému roku jsou formuláře lépe přizpůsobené k vyplňování též ze strany dalších účastníků projektu (partner). Formuláře průběžné zprávy (LRI’s Progress Report) a přílohy o čerpání osobních nákladů v rámci projektu (Statement on Spending Personnel Costs) se vyplňují jeden za velkou výzkumnou infrastrukturu jako za celek (tzn., nikoliv za jednotlivé účastníky projektu v roli příjemce a dalšího účastníka). Příloha o čerpání uznaných nákladů projektu (Statement on Spending Recognised Costs) se vyplňuje za velkou výzkumnou infrastrukturu jako za celek a dále za každého účastníka projektu zvlášť. I čestné prohlášení (Affidavit) je třeba vyplnit za každého účastníka projektu podpory velké výzkumné infrastruktury samostatně.

Oprávněná osoba instituce (tzn., statutární zástupce nebo jím zplnomocněný zástupce) podepisují vždy formulář a jeho přílohy elektronickým podpisem ve formátu PDF (pokud nedisponují elektronickým podpisem, lze postup domluvit individuálně s MŠMT). Přílohy o čerpání osobních nákladů (Statement on Spending Personnel Costs) a uznaných nákladů projektu (Statement on Spending Recognised Costs) prosíme zaslat společně s podepsanou verzí PDF navíc i ve formátu Microsoft Excel (nepodepsané).

 Řádně vyplněnou, zkompletovanou a podepsanou dokumentaci průběžné zprávy o realizaci projektu velké výzkumné infrastruktury za rok 2021 je nezbytné předložit nejpozději do dne 20. ledna 2022 jejím odesláním do datové stránky MŠMT, jejíž ID je „vidaawt“.

Případné dotazy zasílejte na adresu elektronické korespondence vedoucího oddělení pro výzkumné infrastruktury MŠMT RNDr. Marka Vyšinky, Ph.D. marek.vysinka@msmt.cz.

Aktualizace: 4. ledna 2022 byly vloženy formuláře „Statement_on_Spending_Recognised_Costs_2021.xlsx“ a „Statement_on_Spending_Personnel_Costs_2021.xlsx“ s opraveným záhlavím. Žádáme o využití aktualizovaného záhlaví.

Kontakt

RNDr. Marek Vyšinka, Ph.D.
vedoucí oddělení pro výzkumné infrastruktury – 311
odbor výzkumu a vývoje – 31
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 – Malá Strana
E-mail: marek.vysinka@msmt.cz
Tel.: +420 234 812 136
Web: http://www.msmt.cz/
Web: https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/